Asie - přírodní podmínky

Poloha a rozloha

Asie je největším  světadíl naší planety (44 milionů km²). Rozkládá se především na severní polokouli. Je součástí tzv. Eurasie.
 • Hranice s Evropou: východní úpatí pohoří Ural, řeka Emba, Kaspické moře, Kumo-manyčská sníženina, Černé moře, Azovské moře, průlivy Bospor a Dardanely, Egejské moře

 • Hranice s Afrikou: Rudé moře, Suezská šíje

 • Hranice s Amerikou: Beringův průliv

Členitost

Umět ukázat na slepé mapě:

 • Ostrovy:   Cejlon, Sumatra, Jáva, Kalimantan (Borneo), Honšú

 • Souostroví:   Velké Sundy, Malé Sundy, Filipíny, Japonské ostrovy

 • Poloostrovy:    Malá Asie, Arabský pol., Přední Indie, Zadní Indie, Korejský pol., pol. Kamčatka

 • Moře:     Černé moře, Středozemní moře, Arabské moře, Japonské moře

 • Zálivy:   Perský záliv, Bengálský záliv

Rozšiřující učivo: ostrov Celebes, Malajský poloostrov, Kurily, Adenský záliv, Ománský záliv, Žluté moře, Jihočínské moře, Ochotské moře

Povrch

Povrch Asie je výškově velmi členitý. Zastoupeny jsou roviny, náhorní plošiny i dlouhá a vysoká horská pásma.

 

 • Roviny nížiny: Čínská nížina, Indogaňská, Sibiřská, Mezopotámská

 • Pohoří: Himálaj, Pamír, Ťan-Šan

 • Náhorní plošina: Tibetská

Himálaj - nejvyšší pohoří na Zemi, vzniklo podsouváním Indické desky pod Euroasijskou (proces stále trvá)

 • Nejníže položené místo: Mrtvé moře (400 m pod hladinou moře)

 • Nejvyyší vrchol na Zemi: Mt. Everest - 8 850 m n.m (Himálaj)

V místech střetu pevninských a oceánských litosférických desek dochází k častým zemětřesením a projevům sopečné činnosti. Např. Ohnivý kruh (v Tichém oceánu, tvar podkovy)

 

Podnebí

Na území Asie zasahují všechny podnebné pásy severní polokoule (obr. v učebnici str. 90).

V oblasti mírného pásu je patrné:

 • vnitrozemské podnebí – méně srážek, velké rozdíly teplot mezi létem a zimou
 • přímořské podnebí – vliv oceánu – více srážek, menší rozdíly mezi létem a zimou

Jižní, JV a východní Asie je ovlivňována monzunovým prouděním. Letní monzuny přicházejí z oceánu na kontinent a jsou zdrojem obrovského množství srážek.

Mezi tropickým a subtropickým pásem se vyskytují tropické cyklony. V Asii se nazývají tajfuny.

 

Vodstvo

 • Sibiřské veletoky: Ob, Jenisej, Lena

 • Řeky pramenící pod himálajskými hřebeny: Huang He, Chang Jiang, Ganga, Brahmaputra, Indus. Nejvyšší stavy hladiny mají v létě, jsou příčinou častých záplav.

 • Suché oblasti západní a JZ Asie - málo řek. Řeky: Eufrat, Tigris.

 • Bezodtoková oblast představuje 40% rozlohy Asie.

 • Jezero Bajkal (ve východní Sibiři) - nejhlubší jezero na světě (hloubka 1642 m).

 

Procvičování - před testem

Otevřít cvičení - přírodní podmínky Asie