Školní soutěž "Světoběžník"

15.12.2014 14:39
Světoběžník je soutěž pro žáky 6. a 7. ročníku zaměřená na poznávání zajímavých míst na Zemi. Úkoly navazují  na učivo 6. a 7. ročníku o Zemi a světadílech.
Žáci budou poznávat zajímavá místa ve světe prostřednictvím:
  • krátkých cestopisných článků na internetu
  • cestopisných videí
  • údajů v digitálních mapách, aplikace Google Earth
  • internetových encyklopedií

Virtuálně navštívená místa jsou zaznamenávána na Google maps: Mapa navštívených míst