Další odkazy

6. ročník

 

7. ročník

Opakování Jižní Ameriky:
 
 
 
Klikací mapy Seterra:
 

 

Testy

9. ročník - průmysl

Doprava ve světě:

Do sešitu doplňte, co je doprava a jak se dělí.