Fraus

Test č. 1: Naše planeta je součástí vesmíru
Test č. 2: Tvar a rozměry Země
Test č. 3: Určování zeměpisné polohy
Test č. 4: Země v pohybu
Test č. 5: Země v pohybu: časová pásma
Test č. 6: Jediná přirozená družice Země
Test č. 7: Shrnující I - planeta Země
Test č. 8: Shrnujici II - planeta Zeme
Test č. 9: Co je to mapa
Test č. 10: Jak mapa vzniká
Test č. 11: Práce s mapou
Test č. 12: Shrnující mapa – obraz Země
Test č. 13: Po čem šlapeme
Test č. 14: Putující kontinenty
Test č. 15: Jak se rodí hory
Test č. 16: Jak vznikají ostrovy
Test č. 17: Bez vody není život
Test č. 18: Atmosféra – vzdušný obal naší planety
Test č. 19: Deštník, sluneční brýle nebo rukavice
Test č. 20: Kdo nás živí
Test č. 21: Shrnující – Přírodní složky a oblasti Země
Test č. 22: Shrnující – Jak žijí lidé na Zemi
Test č. 23: Shrnující – Svět se propojuje
Test č. 24: Shrnující test – Zeměpis 6
 

Test č. 1: Jak je svět rozdělen
Test č. 2: Afrika
Test č. 3: Africké regiony
Test č. 4: Amerika
Test č. 5: Americké regiony
Test č. 6: Austrálie
Test č. 7: Asie
Test č. 8: Asijské regiony
Test č. 9: Světový oceán

Testy:

Test č. 1: Evropa

Test č. 2: Evropa – Přírodní poměry

Test č. 3: Evropa – Obyvatelstvo a osídlení

Test č. 4: Evropa – Hospodářství

Test č. 5: Evropa – Regiony Evropy

Test č. 6: Evropa – Evropská unie


Slepá politická mapa Evropy
Slepá politická mapa světa
Mapa krajů České republiky