Světoběžník - školní soutěž

Světoběžník je soutěž pro žáky 6. a 7. ročníku zaměřená na poznávání zajímavých míst na Zemi. Úkoly navazují  na učivo 6. a 7. ročníku o světadílech.

Žáci mohou poznávat zajímavá místa ve světe prostřednictvím

  • krátkých cestopisných článků na internetu
  • cestopisných videí
  • údajů v digitálních mapách, aplikace Google Earth
  • internetových encyklopedií

Zadání - kliknutím na odkaz otevřeš zadání úkolu

 

Zadání

Termín

leden - únor 2017
 
  • 3. kolo

 
  • 4. kolo

 
  • 5. kolo