1. Vesmír. Sluneční soustava.

Vesmír je soubor všech kosmických těles, které na sebe působí. Začátkem vesmíru je považován Velký třesk (Big Bang) před asi 15 miliardami roků. Od té doby se vesmír neustále rozpíná.

Vesmír obsahuje:

 • galaxie (seskupení velkého počtu hvězd - milony až milardy)
 • mlhoviny (mezihvězdný oblak prachových částic a plynů)
 • hvězdy
 • černé díry
 • temná hmota a temná energie
 • planety
 • měsíce
 • komety
 • umělá kosmická tělesa

Část naší Galaxie, kterou vidíme na obloze, nazýváme Mléčná dráha.

Jednotkou vzádlenosti v astronomii je světelný rok  Je to vzdálenost, kterou světlo uletí za jeden rok. (Rychlost světla je 300 000 km/s.)

Otázky:

 1. Co je vesmír?
 2. Jak podle vědců vnikl vesmír? Jak se nazývá teorie vzniku vesmíru?
 3. Co vesmír obsahuje?
 4. Co jsou galaxie?
 5. Kde se nachází Mléčná dráha?
 6. Co je to světelný rok?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvězdy

Jsou základním prvkem vesmíru, mají kulovitý tvar a tvoří je žhavé plyny. Do prostoru vyzařují tepelné a světelné záření.

Sluneční soustava

Sluneční soustavu tvoří tato tělesa:

 • Slunce
 • planety
 • družice planet
 • komety
 • planetky a další tělesa

Slunce

Vzniklo před 4,7 miliardami let. Vyzařuje světelné a tepelné záření. Teplota povrchu dosahuje 6000 stupňů Celsia.

Planety

Kolem Slunce obíhají planety (oběžnice). Jsou to pevná tělesa.

 • Vnitřní (pevné) planety: Merkur, Venuše, Země, Mars 
 • Vnější (plynné planety): Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

 

Družice: Přirozené družice planet jsou měsíce.

Planetky jsou pozůstatkem velké planety, která obíhala mezi Marsem a Jupiterem.

Komety jsou vesmírná tělesa tvořené jádrem a ohonem z prachových částic a plynů. Nejznámější je Halleyova kometa.

Meteoridy jsou tělesa Sluneční soustavy o velikosti mm až desítek metrů. Po průchodu atmosférou Země většinou shoří. Velká tělesa neshoří celá, zbytky dopadnou jako meteority.

 

Otázky:

 1. Co víš o hvězdách?
 2. Která tělesa tvoří sluneční soustavu?
 3. Co víš o Slunci?
 4. Které planety tvoří Sluneční soustavu? (seřaď podle vzdálenosti od Slunce).  Které jsou vnitřní a které vnější?
 5. Jak se nazývají přirozené družice planet?
 6. Co jsou planetky a komety?
 7. Jaký je rozdíl mezi meteoridem a meteoritem?