10. Vznik pohoří

Pohoří vznikají působením vnitřních geologických sil (pocházejících z nitra Země).

Zemské desky se mohou během mnoha let oddalovat nebo přibližovat. Pokud na sebe narazí, nasouvají se jedna na druhou a vznikají příkrovy zemských desek, které vytvářejí vysoká pohoří. Např. pohoří Alpy, Himálaj.

Působením tlaku a teploty mohou vznikat kamenné vlny - vrásy (děj se nazývá vrásnění) nebo dochází k trhlinám v zemské kůře, které se nazývají zlomy (obr. na str. 36).

 

Video: Vznik pohoří vrásněním (1 min.)