12. Sopečná činnost

SOPKA (vulkán) - místo, kde dochází k výlevu magmatu (roztavené horniny zemské kůry a pláště). Jakmile magma dosáhne povrchu, rozlévá se z kráteru sopky a nazývá se láva. Při výbuchu sopka chrlí žhavou lávu, mračna popela, kameny a může vyvrhovat i jedovaté plyny. Utuhnutím lávy vznikají vyvřelé horniny (např. čedič). Někdy magma zatuhne pod povrchem a vzniklá hornina se jmenuje žula. Sopečnou činností vznikají sopečná pohoří.

Ohnivý kruh je místo v Tichém oceánu charakteristické častým výskytem projevů sopečné činnosti a zemětřesení.