14. Zvětrávání

Na hory vyzdvižené vnitřními geologickými silami působí vnější geologické síly:

  • mráz
  • sluneční záření
  • teplo
  • vítr
  • voda
  • rostliny
  • živočichové

Působením na sklály i jednotlivé kameny nazýváme zvětrávání. Působením těchto sil jsou pohoří postupně zarovnávána. 

Rozlišujeme zvětrávání:

  • fyzikální  - působení vody, ledu, větru, změna teplot
  • chemické - na skály působí chemické látky, rozpuštěné ve vodě

Erozní činnost ledovce

Vzniká z nahromaděného sněhu, který se vlivem tlaku horních vrstev postupně mění ve firn a led. Narůstáním a ubýváním ledovce dochází modelování tvaru zemského povrchu.

Rozlišujeme.

a)     horské ledovce (horská údolí ve tvaru U)

b)     pevninské ledovce - (zarovnání povrchu)

Kras -  označení pro tvary a jevy vznikající činností povrchové a podzemní vody v krajině.  Voda vsakující z povrchu do podzemí rozšiřuje původní puklinové systémy a vytváří jeskynní komplexy. Vznikají  škrapy, závrty, říční ponory, krasová jezírka, jeskyně.