13. Vznik ostrovů

Pevninské ostrovy vznikly oddělením části pevniny (pokleslá část zemské kůry byla zalita mořem), např. Grónsko.

Sopečné ostrovy  - vysoké sopky na dně oceánů, jejichž vrchol vystupuje nad hladinu (např. Havajské ostrovy)

Korálové ostrovy (atoly) vznikají v teplých mořích. Kolem ostrova se vytvoří kolonie korálů  a vznikne korálový útes. Postupným zánikem ostrova vznikne prstenec korálových ostrovů (obr. v uč. na str. 39).