20. Atmosféra

Atmosféra (ovzduší) je plynný obal Země a tvoří ji vzduch.Sahá do výšky několik stovek kilometrů.

Vrstvy atmosféry:

  • Troposféra
  • Stratosféra
  • Mezosféra
  • Termosféra
  • Exosféra

 

Vzduch je tvořen směsí plynů dusíku, kyslíku, vzácných plynů, oxidu uhličitého a vodní páry. Nejvíc je v atmosféře dusíku (78%), potom kyslíku (21%). Obr. na str. 42

 

Význam atmosféry:

  • rozptyluje sluneční záření (povrch Země se nezahřívá tak silně a v noci nedojde k velkému ochlazení)
  • chrání před škodlivým kosmickým zářením