23. Podnebí a podnebné pásy.

Podnebím rozumíme dlouhodobé charakteristické znaky počasí na určitém místě v průběhu roku.
Podnebí je závislé především  na:
 
  • zeměpisné šířce (sluneční záření dopadá na zemský povrch pod různým úhlem)
a dále na:
  • nadmořské výšce
  • vlivu oceánů a horských pásem

Oceánické podnebí - více sráže, v průměru menší rozdíly v teplotě mezi létem a zimou, dnem a nocí. narozdíl od kontinentálního (pevninské)  podnebí (větší denní i roční rozdíly v teplotě vzduchu, méně srážek.

 

 

Podle typického podnebí v určité oblasti Země dělíme její povrch na podnebné pásy (atlas s. 11)
  • rovníkový (ekvatoriální)
  • tropický střídavě vlhký
  • tropický suchý 
  • subtropický 
  • mírný
  • subpolární
  • polární
 


Video české televize