15. Hydrosféra

Hydrosféra je vodní obal Země.  Tvoří ji veškerá voda na Zemi.

Rozdělení vody na Zemi

  •  Většina vody  je soustředěna v oceánech (více něž 97 %).

  • Pevninská voda tvoří přibližně 3 %. Kromě vody ve slaných jezerech se jedná o sladkou vodu v ledovcích (většina), v řekách, jezerech, bažinách a malá část je obsažena v atmosféře, půdě a horninách.