2. Tvar a rozměry Země

Planeta Země má přibližně tvar koule (na pólech zploštělý). Její poloměr je 6378 km. Obvod na pólech je  40 tis. km, obvod na rovníku je asi o 70 km delší.

 

Důkazy o kulatosti Země:

  • pohled z vesmíru
  • loď na moři plující do přístavu
  • stín na Měsíci (při zatmění)