16. Oběh vody na Zemi

Voda na Zemi je v neustálém pohybu. Nejdůležitější součástí oběhu vody je vypařování a srážky

1. Voda se vypařuje z povrchu oceánů a z dalších vodních ploch a toků, půdy i z rostlin do ovzduší.

2. V ovzduší je vzdušnými proudy přemísťována a vrací se na povrch ve formě srážek (déšť, sníh)

3. Srážky vsakují do půdy, stékájí do potůčků, potoků, řek a moří nebo jezer

  • Velký oběh vody je oběh vody nad oceány i nad pevninou

  • Malý oběh vody je pouze nad pevninou nebo pouze nad oceánem

Oběh vody způsobuje: 
 
  1. Sluneční záření

  2. Zemská přitažlivost (gravitace)