18. Vodstvo na pevnině

  1. vodní toky

  2. jezera (průtočná nebo bezodtoková)

  • zbytky moří – např. jezero Kaspické moře

  • zatopená zemní propadlina (např. jezero Bajkal – nejhlubší jezero na Zemi)

  • sopečného původu (zatopený kráter)

  • ledovcového původu (např. Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách)

3. rybníky  (umělé vodní plochy)

4. vodní nádrže (umělé vodní plochy)

5. ledovce

6. podpovrchová voda (půdní a podzemní)