19. Vodní tok

Vodní tok  (obrázek v učebnici na str. 41 - schéma povodí)

 

Nejdelší vodní toky na Zemi:

1. Amazonka (Amerika) 2. Nil (Afrika)

Podle průtoku:

1. Amazonka 2. Kongo

Podle velikosti povodí:

1. Amazonka

 

pramen

vyvěrající podzemní voda

přítok

menší řeka, která ústí do větší (zprava - pravý přítok, zleva - levý přítok)

ústí

řeka se vlévá do větší do moře nebo jezera

průtok

množství vody, které proteče korytem za 1 sekundu (m3 /s)

povodí

území, ze kterého odvádí vodu jedna řeka (např. povodí řeky Labe)

úmoří

území, odkud voda stéká do jednoho moře

bezodtoková oblast

oblast, odkud neodtéká voda do oceánu