25. Přírodní krajiny

Zvířata, rostliny a další organismy spolu s neživými přírodninami vytvářejí ekosystémy. Největší ekosystém tvoří celá Země. Ten se dělí na menší celky - přírodní krajiny, které jsou závislé na přírodních podmínkách. 

1. Polární kraje (video 5 min.)

Krajina nejblíže polárním pólům - spadlý sníh se hromadí a mění se v led pokrývající obrovské plochy - pevninský ledovec.

A. Severní polární kraje

Patří sem ostrov Grónsko (největší ostrov, téměř celý pokrytý ledovcem)
+ ostrovy v blízkosti severního polárního kruhu

- život vázán na mořská pobřeží,
- živočichové přizpůsobeni chladu velkou vrstvou podkožního tuku
- živočichové: medvěd lední, tuleň, mrož, kosatka
- dobytí severního pólu: Peary 1909

Arktida -  název pro oblast okolo severního pólu

B. Jižní polární kraje

- patří sem Antarktida
- je bez trvalého osídlení, jsou zde pouze výzkumné stanice
- většina živočichů žije pod ledem nebo ve vodě
- živočichové: tučňáci, plankton
- dobytí jižního pólu: Amundsen 1911

2. Tundra (video 3 min)

Tundra je oblast dlouhodobě zmrzlé půdy (permafrostu). Jsou pro ni typické porosty nízkých keříků (borůvčí, zakrslá vrba a bříza), mechů a lišejníků. Tundra ožívá na 2-3 teplé měsíce v roce. Lidé, kteří zde žijí jsou lovci a kočovní pastevci sobů. 

Zvířata: sobi, pižmoni, vlci

Obyvateli severních částí kontinentů jsou především Inuité (Eskymáci).

3. Tajga

Od tundry směrem k rovníku se nachází pásmo jehličnatých lesů - tajga. Porost tvoří hlavně smrky, dále modříny, borovice a jedle.  V tajze lze potkat šelmy jako vlk, rys a medvěd hnědý. 

4. Smíšené a listnaté lesy mírného pásu                    

Dále směrem k rovníku jehličnaté lesy postupně přecházejí ve smíšené a listnaté. Nejvýznamnější dřevinou je buk. Původní listnaté lesy byly většinou vykáceny a na jejich místě vyrostla města a vznikly pole.

Video (lesy mírného pásu)

5. Stepi (video)

Jsou oblasti v mírném pásu, kde srážky nestačí k růstu stromů. Jsou porostlé různými druhy trav.

Názvy pro stepi. 

 • Severní Amerika - prérie

 • Jižní Amerika - pampy

Majíí úrodné půdy - černozemě (pěstování pšenice, kukuřice - "obilnice světa").

Živočichové - hlodavci, bizon (Sev. Amerika) a zubr (Evropa) - téměř vyhubeni, nandu pampový (pampy Jižní Ameriky)

6.  Tvrdolisté lesy (video)

Vyskytují se v oblasti subtropického pásu, na západním okraji světadílů. 

Příkladem je Středomoří.

Krajina je vhodná pro pěstování subtropických plodin (pomeranče, citróny, grepy, olivy, pistácie). Odlesněné oblasti jsou využívány zemědělsky nebo zarostlé makchiemi. 

7. Pouště 

 • Jsou oblasti s nedostatkem srážek a velkým vypařováním.
 • Rozlišujeme horké pouště (tropickýa subtropický pás), s vysokými rozdíly teplot během dne (50 st.C) a nocí (kolem 0 st.C) a chladné pouště (mírný pás)
 • povrch může být štěrkovitý (nejčastěji), písčitý nebo kamenitý
 • písečné přesypy (duny) - písek přenášený větrem
 • lidé žijí v tzv. OÁZÁCH, kde se vyskytuje podzemní voda
 • NOMÁDI = kočovní pastevci
 • VÁDÍ = vyschlá koryta řek
 • Živočichové: štíři, plazi, hlodavci, velbloudi
 • Rostlinstvo: např. kaktusy

8. Savany

V krajině savan jsou zastoupeny traviny i stromy. V průběhu roku se střídají dvě období:

 • období dešťů

 • období sucha

Monzuny - typické proudění v subrovníkovém pásu
 
 • v období dešťů přinášejí srážky od moře

 • v období sucha proudí z pevniny na moře

Příklad: Afrika - v oblasti Guinejského zálivu, jižní a jihovýchodní Asie.  
 
Dřeviny:
 
- akácie (v Africe)
- blahovičníky (v Austrálii)
 
Příklady zvířat: žirafa, lev, gepard, hyena, slon

9. Tropický deštný les

Výskyt: v rovníkových oblastech Amazonie, v rovníkové Africe, v JV Asii

Podnebí -  teplé a vlhké (teploty kolem 25°C, každodenní odpolední déšť

Vegetace  - husté porosty v  několika patrech:

a) bylinné patro

b) keřové patro

c) stromové patro

Nejvyšší stromy až 70 m

Globální problém: úbytek ploch tropických deštných lesů (těžba dřeva, získávání nových ploch pro zemědělství)

Příklady živočichů: (dopsat příklady podle učebnice na str. 65)

Video - tropický deštný les

10. Výškové krajinné stupně

Výškové krajinné stupně připomínají hlavní přírodní krajiny Země. Když stoupáme do hor, procházíme postupně těmito stupni:

 • stupeň listnatých lesů (většinou vykáceny)

 • stupeň jehličnatých lesů

 • alpinský stupeň (louky)

 • sníh a led, horské ledovce

Se stoupající nadmořskou výškou se mění podnebí:

 • klesá teplota vzduchu (o 1°C na 200 m)

 • roste průměrné množství srážek

 • klesá tlak vzduchu

 • sílí vítr

Horní hranice lesa - hranice, po kterou se vyskytuje les

Sněžná čára - hranice, na níž v horách již sníh netaje

 

 

 

Videa - youtube

Procvičování před testem