26. Afrika - přírodní podmínky

Poloha a členitost 

Afrika leží převážně na východní polokouli, po obou stranách rovníku. Má málo členité pobřeží, které na západě omývá Atlantský oceán, na východě Indický oceán.

Od Evropy je oddělena Středozemním mořem a Gibraltarským průlivem, od Asie je pak Rudým mořem a Suezským průplavem. Největším ostrovem je Madagaskar, oddělený od kontinetu Mosambickým průlivem. Největším zálivem je Guinejský záliv a největším poloostrovem je Somálský pol.

Rozloha kontinentu je 30 milionů km2. 

Povrch

Základem pevniny je Africký štít. Převažují plošiny a pánve.

  • Východní část kontinentu leží na Somálské litosférické desce. Hornatý povrch s množstvím vyhaslých i činných sopek. Horský masiv Kilimandžáro (tři sopečné kužely, nejvyšším vrcholem je Uhuru, 5895 m n.m.)
  • Západní část kontinentu  leží na Africké litosférické desce. Povrch je zarovnaný v důsledku vnějších geologických sil a severní část byla zalita mořem.

Hranice mezi deskami tvoří příkopové propadliny. Vznikly poklesem zemského povrchu podél zlomů. Některé její části jsou zality vodou (např. jezera Tanganika nebo Malawi)

Ukázat na mapě:  Atlas, Etiopská vysočina, Koňžská pánev, Dračí hory, Sahara, Libyjská poušť, poušť Kalahari, Kilimadžáro

Vodstvo

Nejdelší řekou Afriky je Nil. V horním toku protéká Viktoriiným jezerem (největší v Africe), ústí širokou deltou do Středozemního moře. Nejvodnatější řekou je Kongo, protékající rovníkovou oblastí. 

Další řeky: Niger, Zambezi (Viktoriiny vodopády)

Jezera: Tanganika, Malawi, Viktoriino j., Čadské j.

Podnebí

Afrika je díky poloze světadílem s nejteplejším podnebím.

  • tropické vlhké - kolem Guinejského zálivu a povodí řeky Kongo, prší téměř každý den

  • tropické střídavě vlhké - dál od rovníku, období dešťů v létě, období sucha v zimě

  • tropické suché podnebí - málo srážek, pouštní oblasti

  • subtropické středomořské podnebí - severní a jižní pobřeží Afriky (suchá horká léta, vlhké, chladnější zimy)

Vysoká pohoří - výšková stupňovitost (vrcholky pokryté sněhem a ledovci)
 

Přírodní krajiny

 
  • Tropický deštný les - u pobřeží Guinejského zálivu a pánvi řeky Kongo

  • Savana - v pásu mezi Saharou a tropickým deštným lesem

  • Pouště a polopouště - kolem obratníků, Sahara, Kalahari, Namib

  • Stálezelené lesy - část území na severu Afriky

Sahel je název krajinného typu v Africe na jižním okraji Sahary. Zahrnuje pás stepí a savan táhnoucích se napříč kontinentem od západu k východu