28. Arabská severní Afrika

  • oblast severně od Sahary

  • státy: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt

 

Přírodní podmínky: Sahara, pohoří Atlas,řeka Nil + Asuánská přehrada, tropické suché a subtropické středomořské podnebí.

Obyvatelstvo: většina obyvatel žije u pobřeží Středozemního moře, převažují Arabové (arabština), náboženství – Islám (muslimové).

Hospodářství: těžba ropy a zem. plynu a fosfátů (Maroko, Alžírsko), cestovní ruch (historické památky a pobyt u moře).

 

 

Egypt

 

  • 90 % území státu tvoří pouště

  • většina obyvatel žije v údolí Nilu

  • hl. město: Káhira (nejlidnatější město Afriky)

  • cestovní ruch (památky staroegyptské říše, střediska pobřeží Rudého moře)

 

Tunisko

  • hl. město Tunis

  • těžba ropy a zemního plynu

  • cestovní ruch - památky, přírodní krásy