29. Sahel

  • Sahel - označení pro skupinu států na jižním okraji Sahary

  • velmi sucho, rozšiřování pouště (SV pasáty, naměrná pastva)

  • nejchudší oblast kontinentu, hladomory, občanské války, negramotnost

  • hospodářství - zemědělská výroba, těžba surovin

  • v polopouštních oblastech žijí kočovní Tuarégové

Státy: Západní Sahara, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán (od r. 2011)