4. Pohyby Země

Planeta Země vykonává dva základní pohyby:

1. Otáčí se kolem zemské osy od západu na východ.

Jedno otočení trvá Zemi přibližně 24 hodin. Pro nás je to jeden den.
Mění se osvětlená a neosvětlená část - dochází ke střídání dne a noci.
 

2. Obíhá kolem Slunce proti směru hodinových ručiček.

Jeden oběh Zemi trvá jeden rok, přesně 365 a čtvrt dne (365 dní 5 hodin a 49 minut). V kalendáři máme jedenkrát za 4 roky 366 dnů  (přestupný rok).