32. Jižní Afrika

  • Povrch - vysoké náhorní plošiny, Dračí hory, poušť Kalahari, Namib                                                       
  • Přírodní krajiny – většinou savany, pouště a polopouště, sever – trop. d. les, jih – subtrop. vegetace
  • Vodstvo. ř. Zambezi

Obyvatelstvo: většinou černoši, významný podíl bělochů, Sanové (Křováci) - v oblasti pouště Kalahari, Búrové - potomci holandských přistěhovalců

Republika Jižní Afrika (JAR) - hl.m. Pretoria

  • patří mezi vyspělé státy světa, těžba zlata (největší vývozce na světě), těžba diamantů a uhlí
  • další města: Johanesburg (průmyslové centrum, broušení diamantů), Kapské Město
  • díky nár. parkům a rezervacím - nejnavštěvovanější stát Afriky (např. Krugerův národní park)

Namibie

  • významná naleziště diamantů, ropy a uranu, poušť Namib

Madagaskar

Ostrovní stát. Díky izolovanému vývoji přežily vyjímečné druhy živočichů a rostlin - endemity (např. lemuři).