Austrálie

Poloha, rozloha, přírodní podmínky

 • Rozlohou nejmenší kontinent, leží celý na jižní polokouli.

 • Členitost: pobřeží je málo členité, největší ostrov - Tasmánie. U severovýchodního pobřeží se táhne největší korálový útes světa - Velká útesová bariéra.

 • Povrch: převážně rovinatý, nejvyšší pohoří - Australské Alpy (JV) a Velké předělové pohoří (vých. pobřeží).

 • Vodstvo: australské řeky jsou většinou krátké a málo vodnaté. Na většině území převládají suchá koryta, která se po deštích zaplňují vodou. V Austrálii (i např. v USA) se nazývají creek ("krík"). Největší řekou je Murray.

 • Podnebí: většina území má suché horké podnebí, východní část - tropické vlhké podnebí. Je označován jako nejsušší kontinent.

 • Typy krajin: převládají pouště a polopouště (70% kontinentu), dále savany (buš).

 

 

Obyvatelstvo

 • Austrállie je po Antarktidě nejméně osídleným kontinentem. Většina obyvatel žije na východním pobřeží. Původními obyvateli jsou Austrálci (Aboriginals) Většinu obyvatel tvoří běloši, potomci přistěhovalců z Evropy. Úředním jazykem je  angličtina.

Austrálie - stát

 • Australský svaz
 • Hlavní město: Canberra
 • Největší města: Sydney, Melbourne

 

 • Nový Zéland (Severní a Jižní ostrov) - někdy řazen k Polynési