6. Střídání ročních období, délka dne a noci.

Osa Země je skloněná vůči rovině, ve které obíhá kolem Slunce. Díky tomu se mění úhel dopadu slunečních paprsků na zemský povrch  Mění se tak množství energie (tepla), které na zemský povrch dopadá. - obrázky v uč. na str. 16.

Důsledky oběhu Země kolem Slunce a naklonění zemské osy:

  • střídá se roční období (v našich zeměpisných šířkách)
  • mění se délka světelného dne (br. na str. 16)
  • mění se místo východu a západu Slunce v průběhu roku 

Dny rovnodennosti, letní a zimní slunovrat - doplnit podle uč. na str. 17 (pravý pruh)

 

Video: střídání ročních období (5 minut)