3. Glóbus, měřítko glóbu, zeměpisná síť

Glóbus je zmenšeným modelem Země. Měřítko glóbusu vyjadřuje poměr jeho zmenšení.

Zeměpisnou síť tvoří poledníky a rovnoběžky. 

Poledníky jsou stejně dlouhé polokružnice, které spojují oba póly. Základní poledník (nultý) a poledník 180° rozdělují Zemi na východní a západní polokouli. Číslo poledníku nám určuje zeměpisnou délku.

Rovnoběžky jsou kružnice vedené souběžně s rovníkem. Nejdelší rovnoběžkou je rovník - rozděluje Zemi na severní a jižní polokouli. Číslo rovnoběžky vyjadřuje zeměpisnou šířku. 

Zeměpisná délka a zeměpisná šířka se udávají ve stupních (°).

Obr.: učebnice str. 11

 

Otázky:

  1. Co je glóbus a co vyjadřujwe jeho jeho měřítko?
  2. Co tvoří zeměpisnou síť?
  3. Co jsou to poledníky a co nám určují jejich čísla? Který poledník je základní?
  4. Co jsou to rovnoběžky? Která rovnoběžka je nejdelší a na jaké dvě části rozděluje Zemi? Co vyjadřují jejich čísla?
  5. V jaké jednotce se udává zeměpisná šířka a zeměpisná délka?