5. Časová pásma, datová hranice

Země je rozdělena na 24 časových pásem. V každém platí stejný čas a liší se od sousedního o 1 hodinu. První pásmo, ve kterém platí světový čas, se rozkládá kolem hlavního poledníku (0°). Kolem poledníku 180 °se nachází datová hranice. Při jejím překročení z východu na západ přidáme jeden den k datu.