9. Stavba Země

Zemské těleso je tvořeno třemi hlavními obaly (obr. - učeb. str. 32):

  • kůrou
  • pláštěm
  • jádrem

 

Zemská kůra je svrchním obalem Země. Pod pevninou je její tloušťka přibližně 40 km, pod oceány 6 km. Je tvořena horninami.

Zemský plášť se skládá ze dvou částí - vnitřní polotekuté a svrchní pevné.

Jádro je tvořeno především z kovů.

 

Litosféra - je pevný obal, který tvoří zemská kůra a svrchní část pláště. Litosféra je rozlámána na zemské (litosférické) desky.

Zemské desky se pohybují. Jejich pohyb způsobuje žhavé nitro Země. Na Zemi můžeme rozeznat místa, kde zemská kůra vzniká  - středooceánské hřbety a zaniká -  hlubokomořské příkopy (obr. str. 35).

 

Video: desková tektonika (1,5 min.)

Video: pohyby zemských desek (1,5 min)