17. Oceány a moře

Oceány a moře

Světový oceán pokrývá téměř 3/4 zemského povrchu. Dělí se na:

  • Tichý

  • Atlantský

  • Indický

  • Jižní ledový (Antarktický)

  • Severní ledový

 

moře
okrajové části oceánu - menší části oceánů
vnitřní moře
moře obklopené souší, s oceánem spojeno průlivem
okrajové moře
moře volně spojené s oceánem
průliv
zúžená část oceánu mezi pevninami
průplav
zúžená část oceánu mezi pevninami vytvořená (prokopaná) lidmi
ostrov
část pevniny obklopená ze všech stran vodou
poloostrov
výběžek pevniny do moře (oceánu)
souostroví
skupina ostrovů
záliv
výběžek oceánu (moře) do pevniny


Vlastnosti mořské vody

  • Slanost -obsahuje především kuchyňskou sůl (chlorid sodný). Slanost mořské vody není stálá, v různých místech kolísá.

  • Různá teplota v různých částech oceánu (nejteplejší je kolem rovníku, směrem k pólům je chladnější). 

Pohyby mořské vody 

a) vlnění - vzniká vlivem větru

b) mořské proudy

 Různá slanost a různá teplota způsobuje přemisťování velkého množství vody v oceánech - mořské proudy.  Ty výrazně ovlivňují podnebí přilehlých pevnin. Rozlišujeme studené a teplé proudy (např. Golfský proud).

c) Příliv a odliv (mořské dmutí)

Mořská hladina kolísá i vlivem přitažlivosti Měsíce a Slunce. Během dne se dvakrát vystřídá příliv (hladina stoupá) a dvakrát odliv (hladina klesá)