7. ročník

Austrálie a Oceánie

  1.  Austrálie
  2. Oceánie

Antarktida

  • Téměř celý kontinent je pokryt ledovcem (od desítek metrů až po 4,7 km).
  • Antarktický ledovec zadržuje 80 % veškerých zásob sladké vody na Zemi.
  • Kontinent není trvale osídlen, jsou zde pouze výzkumné stanice a organizovaná turistika.
  • Podle mezinárodní úmluvy se nesmí kontinent využívat pro vojenské a hospodářské účely.
  • Živočichové:
  • Dobytí jižního pólu: