1. Amerika - přírodní podmínky

Historie osídlení

První obyvatelé přišli do Ameriky pravděpodobně z Asie přes Beringovu úžinu. Jejich potomci jsou Inuité (Eskymáci) a Indiáni.

Prvními Evropany, kteří dopluli do Ameriky byli Vikingové (kolem roku 1000), kteří se ale trvale neusadili.

V roce 1492 připlul k ostrovům v Karibském moři se svou španělskou flotilou Kryštof Kolumbus.  Pro objevené území se používal název Nový svět. Název Amerika dostal kontinent po italském mořeplavci Amerigu Vespuccim.

 

Poloha a rozloha

Amerika je po Euroasii druhým největším kontinentem (42 milionů km²). Kontinentem prochází rovník, oba obratníky (obr. Kozoroha a obr. Raka) a Severní polární kruh.

Skládá se ze dvou světadílů spojených Panamskou šíjí:

 • Severní Amerika (k ní patří k Střední Amerika)
 • Jižní Amerika

Střední Ameriku tvoří úzká pevninská šíje a ostrovy v Karibském moři

 

 

Členitost

Umět ukázat na slepé mapě pojmy k členitosti  - v prac. sešitu na str. 19.

Povrch

 • Pohoří Kordillery – sopečného původu, táhne se podél západního pobřeží kontinentu, (nejdelší pohoří na Zemi). V Jižní Americe mají název Andy.  Je zde mnoho sopek - některé jsou stále aktivní. Nejvyšším vrcholem je Aconcagua (6959 m.n m.). nejvyšším vrcholem Severní Ameriky je Denali (dříve Mt. Mc.Kinley (6193 m. n m.).
 • Grand Canon (kaňon vytvořený řekou Colorado, USA)   
 • Údolí smrti  - Kalifornie v USA (teplotní rekord - +56.7°C, solné jezero leží leží 86 metrů pod úrovní moře)
 • Umět ukázat na mapě: Skalnaté hory, Sierra Nevada, Appalačské pohoří, Mississippská nížina, Andy, Brazilská vysočina, Amazonská a Laplatská nížina

 

Podnebí

Americký kontinent zasahuje do všech podnebných pásů:

 • nejsevernější část - polární a subpolární pás

 • směrem k jihu - mírné podnebí (východní i západní pobřeží - vlhké oceánské podnebí), vnitrozemí suché, vznikaly pouště (Kordillery brání postupu západních vlhčích větrů) - JZ USA, v Jižní Americe - poušť Atacama

 • subtropické podnebí je suché

 • Střední Amerika, Amazonie - tropické vlhké podnebí

 • jižní část Jižní Ameriky - mírné

 • horské oblasti - výšková stupňovitost

Častým jevem ve Střední Americe: hurikány

 

 Vodstvo

 • ŘekyAmazonka - nejdelší a nejvodnatější řeka na Zemi, Mississippi - největší tok Sev. Am., Yukon, Colorado (kaňony), Mackenzie, Rio Grande, Paraná

 • Jezera: Velká jezera (ledovcového původu) - Hořejší, Huronské, Michiganské, Erijské, Ontario, Titicaca (tytykaka)

 • Vodopády: Niagarské vodopády (na hranici USA a Kanady), Salto Angel (Angelův vodopád) - nejvyšší vodopád na Zemi (979 m) , vodopády Iguacú - největší systém vodopádů na Zemi 

Tučně vyznačené - - umět ukázat na mapě

 

 

Přírodní krajiny

 • Polární pustiny (řasy, lišejníky, mechorosty, zamrzlá půda)

 • Tundra (lišejníky, nízké keříky, traviny, břízy, vrby, liška polární, vlk polární)

 • Tajga (pásmo jehličnatých lesů, medvěd, kuna, čipmank)

 • Smíšené a listnaté lesy - východ Severní Ameriky

 • Step (v Severní Americe - prérie, v Jižní Americe - pampy)

 • Pouště a polopouště (převážně v západní části kontinentu (poušť Atacama, Velká pánev)

 • Tropický deštný les -  hl. v Amazonii

 • Savany - tropické oblasti se střídáním období dešťů a období sucha