Blízký východ

Turecko

 • část území zasahuje do Evropy (usiluje o vstup do EU)

 • většina území leží na pol. Malá Asie

 • největší vývozce chrómu na světě

 • ve vnitrozemí (oblast Anatolie) - obilnice (pěstování pšenice)

 • významný turistický ruch (pobyt u Středozemního moře, návštěvy kulturních památek)

 • Turci vyznávají islám

 • ve východní části žijí Kurdové - usilují o samostatnost

 • hlavní město: Ankara, nejlidnatější město: Istanbul (leží na dvou světadílech)

Kypr

 • leží na stejnojmenném ostrově

 • obyvatelé: 4/5 Řekové, 1/5 Turci

 • je členem Evropské unie

 • hl. město: Nikósie

Izrael

 • stát založený po druhé světové válce (1948)

 • židovský stát (stěhovali se tu Židé z celého světa)

 • stát obklopený arabskými státy - časté válečné konflikty a napětí

 • nejvyspělejší stát oblasti

 • významný průmysl (výroba letadel, elektroniky, léků)

 • turistika - hl. město Jeruzalém, Mrtvé moře (léčivé účinky)

Palestina - autonomní oblast na území Izraele obývaná Palestinci (Arabové) - usilují o vytvoření státu, metodou boje bývá často terorismus

 

Další státy:

 • Libanon (hl.m. Bejrůt)

 • Sýrie (hl.m. Damašek)

 • Jordánsko (hl.m. Ammán)

 

Otázky a úkoly:

 1. Které státy patří do regionu Blízký východ?

 2. Co víš o Turecku? (poloha, hospodářství, obyvatelstvo)

 3. Ve které části Turecka žijí Kurdové? O co usilují?

 4. Kde leží Kypr a kdo tvoří obyvatelstvo?

 5. Co víš o Izraeli? Kdy tento stát vznikl a proč hrozí v této oblasti napětí?

 6. Co je Palestina a co Palestinci usilují?

 7. Jaká jsou hlavní města Turecka, Izraele a Kypru?

 8. Ukaž na slepé mapě (uč. str. 100) státy Turecko, Izrael, Kypr, Libanon, Sýrie, Jordánsko

Video

Video České televize: Turecko