Jihovýchodní Asie

 • PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Poloha: pevninská část -  pol. Zadní Indie, Malajský pol.,

ostrovní část: Velké a Malé Sundy a Filipíny. Časté zemětřesení, velký počet sopek.

Tropické vlhké podnebí, vliv letních monzunů. Pův. tropický deštný les ustupuje civilizaci.

 • HOSPODÁŘSTVÍ

Hlavním zdrojem obživy je většinou zemědělství (hlavní plodinou je rýže). Výroba a vývoz levné elektroniky a textilu. Příjmy z turistického ruchu - pláže, kulturní památky.

 •  STÁTY

Indonésie - 4. nejlidnatější na Zemi (přes 230 milionů obyvatel, většina se hlásí k islámu). Hlavní město: Jakarta ("Džakarta")

Další státy regionuKambodža, Myanma, Laos, Vietnam (hl.m. Hanoj), Thajsko (hl.m. Bangkok), Malajsie, Singapur, Filipíny (hl.m. Manila), Východní Timor.

Rozšiřující učivo:

 • "Zlatý trojúhelník" - území hornatého vnitrozemí mezi Thajskem, Laosem a Myanmou. Pěstují se zde narkotika a načerno vyvážejí drogy.

 • Brunej - stát zbohatl prodejem ropy

 • Singapur - obrovský moderní přístav, středisko mezinárodního obchodu

Otázky a úkoly:

 

 1. Popiš polohu regionu a jeho podnebí.
 2. Jak ovlivňují region monzuny?
 3. Co je hlavním zdrojem obživy většiny obyvatel a jaká je hlavní plodina?
 4. Co se děje s původními tropickými deštnými lesy?
 5. Které státy regionu mají významnou těžbu ropy?
 6. které státy se označují jako Asijští tygři a proč? Jaké výrobky vyvážejí?
 7. Stručně charakterizuj Indonésii.
 8. Vyjmenuj státy regionu, ukaž je na mapě a urči hlavní města Vietnamu, Thajska a Filipín.