Východní Asie

 • Region se rozkládá od vysokých pohoří střední Asie (Himálaj, Tibetská náhorní plošina) k ostrovům Tichého oceánu.
 • Severozápad - kontinentální podnebí a velká vzdálenost od oceánů -  vznik rozsáhlých suchých stepí a pouští
 • Jihovýchod - převažují nížiny (Čínská nížina), vliv monzunů.
 • Sever a východ - území bohaté na nerostné suroviny (hl. černé uhlí, železná ruda).

Čína

 • nejlidnatější stát na Zemi (1,3 miliardy obyvatel), rozlohou je na 4. místě
 • jazyk: čínština
 • vládne komunistická strana, ale hospodářství získává kapitalistické rysy
 • bohaté zdroje nerostných surovin (vyrobí se nejvíce železa a oceli na světě)
 • tradiční odvětví: textilní průmysl a výroba porcelánu
 • vývoz výrobků do celého světa
 • rozdílná životní úroveň ve městech a na vesnici
 • přes 30 měst má více jak milión obyvatel
 • Města: Peking (hlavní město), Šanghaj (přístav, obchodní centrum
 • Součástí Číny je bývalá Britská kolonie Honkong (od roku 1997), významné finanční a obchodní centrum Asie
 • Tibet - dříve samostatný stát, v roce 1950 napaden čínskými vojsky a obsazen

Mongolsko

 • dříve mocná středověká říše
 • většinu území zaujímají suché stepi a pouště (poušť Gobi)
 • Mongolové - tradiční pastevci, kteří na koních kočují se stády dobytka za pastvinami
 • tradiční obydlí kočovných kmenů - jurta
 • hlavní město. Ulanbátar

Korejský poloostrov je od korejské války (1950-1953) rozdělen na dva státy.

Korejská republika

 • patří k "asijským tygrům" - rychle rozvíjející se hospodářství
 • vývoz spotřebního zboží, elektroniky a aut
 • hlavní město: Soul

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

 • tvrdá komunistická diktatura
 • lidé trpí nesvobodou a nedostatkem potravin
 • tajně vyvíjí jaderné zbraně - nebezpečí pro okolí

Japonsko

 • "země vycházejícího slunce"
 • území tvoří téměř tři tisíce sopečných ostrovů, největší: Honšů
 • časté zemětřesení, mnoho sopek, pobřeží ohrožováno četnými vlnami tsunami
 • hora Fudži - posvátná hora, symbol Japonska
 • nedostatek půdy- proto intenzivní zemědělství (speciálně vyšlechtěné plodiny, použ. chemických hnojiv, mechanizace)
 • nedostatek nerostných surovin (musí dovážet)
 • je největším producentem aut, lodí a elektroniky
 • většina obyvatel žije v hustě zalidněných aglomeracích, megalopolích (megalopolis=shluk měst s více než 10 miliony obyvatel), např. Tokio - Jokohama.
 • Moderní druhy dopravy - např. rychlovlaky Šinkanzen
 • hlavní město: Tokio

Otázky:

 1. Které státy patří do regionu východní Asie? Vyjmenuj jejich hlavní města.
 2. Čím jsou rozdílné přírodní podmínky tří oblastí: a) severozápad b) jihovýchod c) sever a východ?
 3. Co víš o Číně? (přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství, města)
 4. Co víš o Mongolsku a dvou státech Korejského poloostrova?
 5. Co víš o Japonsku? (přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství, města)