Sibiř a Dálný východ

 • Od severu - tundra, jižněji tajga a stepi
 • hospodářské využití půdy ztěžuje trvale zmrzlá půda - permafrost
 • obrovské zásoby nerostných surovin - ropa, zemní plyn, železná ruda, zlato, diamanty
 • jezero Bajkal ("perla Sibiře"), z něho vytéká řeka Angara
 • Významná oblast  Kuzbas (města: Novosibirsk, Omsk)
 • Dálný východ - významná loviště ryb
 • Transsibiřská magistrála - nejdelší železnice na světě (spojuje Moskvu s Vladivostokem). Severně BAM (Bajkalskoamurská magistrála)
 • Obyvatelstvo: řídké osídlení, většinou Rusové

 

Otázky a úkoly:

 1. Ukaž na mapě oblast Sibiře a oblast Dálného východu.
 2. Které přírodní krajiny (biomy) se vyskytují na uzemí Sibiře a Dálného východu?
 3. Co je to permafrost?
 4. Které nerostné suroviny se teží na Sibiři?
 5. Kde se nachází oblat Kuzbas a která města této oblasti znáš?
 6. Jak se jmenuje nejdelší železnice na Zemi a odkud kam vede?
 7. Co víš o obyvatelstvu Sibiře a Dálného východu?