4. Kanada

 • Rozlohou druhý největší stát (velikost srovnatelný s Evropou).

 • Federativní stát: 10provincií a 3 teritoria.

 • Hl. město: Ottawa, další  města: Montreal, Toronto, Vancouver (venkúvr).

 • Člen Britského společenství.                    

Obyvatelstvo

 • Velké plochy území jsou téměř liduprázdné, asi 3/4 obyvatelstva žije ve městech.

 • Dnešní Kanaďané jsou převážně potomci přistěhovalců (především Angličanů a Francouzů).

 • Úřední jazyky: angličtina, francouzština.

Kultura:  směs různých tradic a kultur. Přetrvávají v ní zbytky tradice původních obyvatel (Indiánů a Eskymáků), tradice přistěhovalců, hlavně Francouzů, Irů, Skotů a Angličanů. 

Vysoká imigrace (přistěhovalectví) z celého světa.

Kanada je multikulturní země.

Hospodářství:

 • Kanada je průmyslově a zemědělsky vyspělá země.

 • Hospodářství je silně propojené s USA.

 • Těžba dřeva a jeho zpracování, produkce papíru

 • Těžba uranové rudy (1. na světě) – palivo do atomových elektráren

 • Produkce obilí (patří mezi největší producenty na světě)