8. Země jižního rohu

  • Paraguay - chudý zemědělský stát

  • Uruguay - zemědělství, chov dobytka

  • Argentina

      Hlavním městem je Buenos Aires. Severní část území pokrývají pampy, které jsou využívány pro pěstování pšenice a chov dobytka (vývoz masa a kůží). Jižní oblast - Patagonie je řídce osídlena, suchá léta, mrazivé zimy, chov ovcí. V západní části leží nejvyšší vrchol Ameriky - Aconcagua (6959 m n.m.).

Paraguay, Uruguay a Argentina jsou podle společného ústí řeky Paraná (La Plata) označovány jako Laplatské státy.

 

  •  Chile

Někdy řazen k Andským státům. Hlavním městem je Santiago de Chile. V severní části se rozprostírá poušť Atacama. Střed - subtropické podnebí. Jih - chladné ostrovy a ledovce. Patří mezi největší producenty ryb a  k největším vývozcům mědi na světě. Na jižním pobřeží se těží guano (používá se k výrobě hnojiv).