Evropa - obyvatelstvo

  • 3/4 miliardy obyvatel (3. místo mezi světadíly)
  • Nejhustěji zalidněnou oblastí je západní Evropa ( tzv. "Modrý banán")
  • Evropské jazyky - 3. hlavní skupiny: slovanské, germánské, románské (příklady ve cvič. 3)
  • Nejrozšířenější náboženství - křesťanství - 3 hlavní skupiny: cvičení 4
  • Přistěhovalectví - ze severní Afriky, z východní Evropy, z Asie
  • Nejlidnatějším městem je Moskva, další města podle počtu obyv.: cvič. 2