Evropa - přírodní podmínky

Poloha a rozloha

Evropa leží na severní polokouli. Je součástí pevninského bloku - Eurasie. Rozkládá se od Severního mysu v Norsku ke Středozemnímu moři, od Atlantiku po Ural. Je druhým nejmenším světadílem s rozlohou 10,5 mil. km2

Otázky a úkoly:

 1. Popiš polohu světadílu a vyjmenuj důležité rovnoběžky a poledníky procházející Evropou.
 2. Jak rozlohu má Evropa? Kolikátá je v pořadí mezi světadíly?
 3. Co odděluje Evropu od Afriky?
 4. Ukaž na mapě hranici s Asií (učivo Asie)

 

Členitost

Umět ukázat na slepé mapě:

 • Středozemní moře, Jaderské moře, Egejské moře, Severní moře, Norské moře, Baltské moře, Biskajský záliv,  Lamanšský průliv, Botnický záliv, Černé moře
 • Pyrenejský pol., Apeninský pol., Balkánský pol., Velká Británie, Irsko, Skandinávský pol., Bretaňský pol., Island, Jutský pol., pol. Kola, Baleáry, Korsika, Sardinie, Sicílie, Kréta

Otázky a úkoly:

 1. Který je rozlohou největší evropský ostrov?
 2. Který je největší evropský poloostrov?
 3. Ostrovy Mallorka, Ibiza a Menorka jsou součástí kterého souostroví?
 4. Jak se jmenují úzké, dlouhé zálivy vzniklé působením ledovce?

Procvičování členitosti: 

Ke stažení: Klikací mapa Evropy (v aplikaci Power Point). Obsahuje výše uvedené pojmy z členitosti Evropy)

 

Povrch

V Evropě převládají nížiny,  tvoří přes polovinu rozlohy pevniny. Horská pásma jsou různého stáří, hl. prvohorního a třetihorního.Geologicky nejmladší je tzv. alpský systém (Pyreneje, Alpy, Apeniny a Karpaty). Průměrná nadmořská výška je nejmenší ze všech světadílů (290 m). Nejvyšším vrcholem Evropy je Mont Blanc - 4808,7 m n.m. Aktivní sopky v Evropě najdeme především na ostrově Island a jižní Evropě. Nejvyšší činnou sopkou je Etna (na Sicílii).       

 • Umět ukázat na slepé mapě: cvičení 1 (nížiny), cvič. 2 (pohoří)
 • Video: Alpy

Otázky a úkoly:

 1. Kolikátá je Evropa mezi ostatními světadíly podle průměrné nadmořské výšky?
 2. Co převažuje, nížiny nebo pohoří?
 3. Jakého stáři je většina pohoří v Evropě?
 4. Která pohoří patří do alpského systému?
 5. Jak se jmenuje nejvyšší hora Evropy a jaká je její nadmořská výška?
 6. Ve kterých částech Evropy se vyskytují činné sopky a  která je nevyšší?

Procvičování povrchu a vodstva:

Kre stažení: Klikací mapa - povrch a vodstvo (v aplikaci Power Point).

 

Vodstvo

V důsledku nadbytku srážek má většina Evropy hustou říční síť a vodnaté toky.

Využití řek: a) energetické účely (hydroelektrárny) b) jako dopravní cesty.

Většina jezer v Evropě je ledovcového původu (alpská a finská jezera).

 • Umět ukázat na slepé mapě: řeky a jezera ve cvič. 1 a ve cvič. 2.

 

Podnebí

 • Většina Evropy leží v mírném klimatickém pásmu. Pouze Středomoří má subtropické a nejsevernější oblasti polární podnebí. 
 • Podnebí západní Evropy ovlivňuje oceán (převažuje západní proudění vzduchu). Směrem na východ jeho působení klesá. Západní část má přímořské podnebí, směrem k východu s mění  v přechodné a ve východní části Evropy převažuje podnebí kontinentální.
 • Západní pobřeží Skandinávie ovlivňuje Golfský proud. Jeho vlivem je průměrná teplota vyšší o několik stupňů Celsia (cv. 4)
 • Umět popsat mapu na str. 9 podle cvič. č. 1