Jihovýchodní Evropa

  • SLOVINSKO

Hospodářsky nejvyspělejší stát regionu.Turismus - Alpy, krasové jeskyně, moř. pobřeží

  • CHORVATSKO

Má nevýhodný tvar v podobě podkovy. Pobřežní část tvoří Dalmácie. Slovanští Chorvaté jsou katolického vyznání. Tur. ruch: pobřeží Jaderského moře,  Plitvická jezera.

  • BOSNA A HERCEGOVINA

Leží v hornaté krajině. Pestré náboženské a národnostní složení.

  • ČERNÁ HORA

Samostatný stát od roku 2006. Orientuje se na cestovní ruch.

  • SRBSKO

Vnitrozemský stát. Obyvatelstvo tvoří převážně Srbové. Významný je strojírenský a potravinářský průmysl.

  • MAKEDONIE a ALBÁNIE

Patří mezi nejvíce izolované a nejméně vyspělé oblasti Evropy. Převažuje zemědělství.

  • BULHARSKO

 Významný cestovní ruch - je soustředěn hl. na pobřeží Černého moře. V pohořích -  lyžování a turistika (např. Rodopy). Významná zemědělská produkce. (hl ovoce a zelenina).

  • RUMUNSKO

Páteř státu tvoří pohoří Karpaty. Významný tokem je Dunaj. Kromě Rumunů zde žije hodně Maďarů, Romů a Němců. Dobré podmínky pro zemědělství v úrodné Rumunské nížině. Chemický průmysl zpracovává vlastní ropu.

  • Od roku 2008 nový stát KOSOVO (bývalá Srbská provincie). Zatím není uznán všemi státy.