Vychodní Evropa

  • LITVA - v minulosti tvořila s Polskem jeden z největších států Evropy. Byla také součástí Sovětského svazu. Hlavním městem je průmyslový Vilnius.
  • LOTYŠSKO - je neprůmyslovější z baltských republik. Žije zde početná ruská menšina. 2/3 průmyslové produkce dodává hlavní město Riga.
  • ESTONSKO - obývá národ příbuzný s Finy. Hlavní město: Talin.

Litva, Estonsko a Lotyšsko jsou označovány jako Baltské státy (Baltské země)

  • BĚLORUSKO

Rovinatý povrch s mnoha jezery a močály (pozůstatek čtvrtohorního zalednění). Většina obyvatel jsou Bělorusové. S nimi žijí Rusové, Poláci, Ukrajinci. Bělorusko v hospodářství úzce spolupracuje s Ruskem. Režim prezidenta Lukašenka je považován za diktátorský. Jeho političtí odpůrci jsou pronásledováni. Hlavním městem je Minsk.

  • MOLDAVSKO - převažuje zemědělství, pěst. vnné révy.
  • UKRAJINA

Rozlohou druhý největší stát Evropy (po Rusku). Převážnou část území tvoří rovina. Podnebí je mírné, kontinentální. Na Krymu je středomořské. Hlavní ukrajinskou řekou je Dněpr. Ve stepích na úrodných černozemích se pěstuje pšenice (kukuřice, cukrovka, slunečnice). Bohatá naleziště černého uhlí a železné rudy. Hlavní město Kyjev a okolí patří mezi nejvýznamnější průmyslové oblasti. Další významnou průmyslovou oblastí je Doněcká pánev s městem Doněck.

  • RUSKO je největším státem světa. Rozprostírá se na území dvou světadílů. Je vojenskou, zejména jadernou velmocí a nástupnickým státem bývalého Sovětského svazu.

Evropská část Ruska

Většinu území vyplňuje Východoevropská rovina (rozlehlá, místy zvlněná nížina). Je odvodňována převážně řekou Volhou ústící do Kaspického moře.

Obyvatelé jsou převážně Rusové. Rozmístění obyvatelstva je velmi nerovnoměrné (hlavním faktorem jsou přírodní podmínky). Ve středu evropské části Ruska leží historické, politické a  hospodářské jádro  - Moskva s 10 milióny obyvatel. Podílí se 1/5 na celkové průmyslové výrobě Ruska.