Západní Evropa

 • Velká Británie, Francie
 • Belgie, Nizozemsko,Lucembursko -  souhrně označovány jako "Benelux"
 • Monako

-mírné oceánské podnebí, povrch převážně nížinatý
-románské jazyky (Francouzi) a germánské jazyky (Britové, Nizozemci)

-region ovlivňující světové dění, sídlo mnoha mezinárodních organizací (EU, OSN)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zkráceně Británie)

 • 4 země: Anglie (Londýn), Skotsko (Edinburgh), Wales (Cardiff), Severní Irsko (Belfast)
 • dále k ní patří např. Orkneje, Shetlandy, Hebridy, Man, Normanské ostrovy,… Gibraltar
 • obyvatelstvo - Angličané, Skotové, Velšané a Irové
 • města: Londýn (hl.) - významné letiště Heathrow, Liverpool, Manchester, Edinburgh, Glasgow,
 • vyspělý průmyslový stát (strojírenství, elektronika)

Francie

 • povrch: Francouzská nížina, Alpy (Mont Blanc), Francouzké středohoří
 • řeky: Seina, Loira, Rhona
 • obyvatelstvo - většinou Francouzi, významný podíl arabského obyvatelstva,  patří mezi etnicky nejrůznorodější země v Evropě
 • města: hl. město PařížLyon, přístav Marseille.
 • Z hospodářského hlediska patří Francie mezi nejsilnější státy světa.  Mezi nejvýznamnější patří strojírenství (vysokorychlostní vlaky TGV a letadla Airbus, automobily Peugeot, Renault, Citroën).  Významná je jaderná energetika. Francie patří k k státům s největším podílem jaderných elektráren.
 • turistický ruch - Paříž, Alpy, Francouzská riviéra