Referáty

Pravidla pro referáty a příspěvky na zeměpisný web:

6. a 7. ročník

  • Na papíře, 3-5 vět + ústní sdělení žákům v hodině. Vybraná aktualita k zeměpisu nebo téma podle zadání učitele.

  • Učiteli elektronicky předaný příspěvek (mail, přes flash disk..) na školní zeměpisný web: upoutávka na zajímavý článek nebo video se zeměpisnou tématikou (3-5 vět o čem je článek a odkaz na webové  stránky, kde se nachází).

Za splnění výše uvedeného zadání získává žák jedničku započtenou do klasifikace.

8. ročník

Vytvořit tip na výlet v některém z krajů ČR - příspěvek na školní zeměpisný web. Učiteli elektronicky předaný příspěvek (mail, přes flash disk..). Délka vlastního textu: 3-5 vět (čím je místo zajímavé, proč stojí za návštěvu) + ústní sdělení ve třídě na začátku hodiny -  ukázka

Za splnění výše uvedeného zadání získává žák jedničku započtenou do klasifikace.

9. ročník

  1. Upoutávka na zajímavý článek, cestopis nebo video s geografickou tématikou - jako příspěvek na školní zeměpisný web. Učiteli elektronicky předaný příspěvek (mail, přes flash disk..). Délka vlastního textu: 3-5 vět (o čem je článek, video, čím je zajímavý a odkaz na webové  stránky, kde se nachází) -  ukázka.

  2. Svůj článek - např. povídka na téma cestování, zážitky z dovolené a pod. 

  3. Prezentace vztahující se k tématu ve výuce

  • Odevzdání elektronicky - mailem nebo ve škole na flash disku.
  • Ústně sdělení před třídou na začátku hodiny.
  • Za splnění výše uvedeného zadání získává žák jedničku započtenou do klasifikace.